Ons bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Voorzitter: Trees Gorris
  • Secretaris: Marianne van Schaik
  • Penningmeester: José Proper

Onze commissieleden zijn:

  • PR & promotie: Daan Knuttel
  • Concerten en evenementen: Anja van de Bunt & Margje Markerink
  • Facebook en social media: Pauline Tuymelaar

© hetvoicecompanykoornijkerk 2023