Een videoterugblik op het concert 'Opera door de eeuwen heen' van 12 mei 2023.

© hetvoicecompanykoornijkerk 2023